Thi công màn hình led tại hội trường Avatar, tp.Vinh