SỰ KIỆN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TẠI XÃ HỘ ĐỘ, LỘC HÀ, HÀ TĨNH