MÀN HÌNH LED TẠI SỰ KIỆN: EC 2019: CyBorg! THPT Chuyên Đại học Vinh.