Màn hình led phục vụ ca nhạc – Tuấn Hưng- Beer Ngon Lê Nin, Tp. Vinh