MÀN HÌNH LED CÙNG VỚI CA SĨ KHẮC VIỆT-TẠI BEER NGON TP. VINH