Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  Thiết kế, thi công biển quảng cáo, LED Màn hình, LED ma trận, biển LED vẩy

  Thiết kế thi công Pa-nô, Áp-phích, Ốp Alu, Gia công chữ quảng cáo.

  Thiết kế thi công bảng thông tin điện tử, bảng báo hiệu

  Thiết kế và thi công nội thất, ngoại thất Karaokê, Khách sạn…

   Bảo hành, bảo trì, sữa chữa biển quảng cáo, biển hiệu, Pa-nô…

  Cung cấp linh kiện, thiết bị điện tử, các thiết bị, giải pháp công nghệ

0912 858 693