Trang trí biển bảng led , chữ led khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh