Thiết kế, thi công quảng cáo Karaoke Royal – TT Diễn Châu, Nghệ An