Thiết kế, thi công biển chữ quảng cáo mặt tiền nhà hàng Đồng Thanh- Hà Tĩnh