Thi công màn hình p3, p4 các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa