Thi công làm biển quảng cáo tại Vinh – Khách sạn Asean