Thi công biển quảng cáo bạt hiflex, pano tại Nghệ an