Chuyên thi công, làm biển quảng cáo, biển LED, Pa nô, Ốp Alu…