[Báo Nghệ An] Hành trình chinh phục thành công của Giám đốc Công ty Kim Long