Bảng P10 ba màu tại Bộ tư Lệnh Quân Khu 4, Tp Vinh