Bảng giá làm biển quảng cáo Alu tại Vinh mới nhất năm 2020